Mitä radon on?

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu. Radonia sisäilmassa ei voi mitenkään aistia. Sen pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. 

Radonmittaukset on hyvä suorittaa kaikilla korkean radonriskin alueilla. Radonmittaus on järkevää myös muualla Suomessa, etenkin jos rakennus sijaitsee hiekka- tai soramaalla.

Terveydelle haitallinen radonaltistus syntyy aina, mikäli oleskellaan korkean radonpitoisuuden tiloissa. Radonin vaikutukset eivät ole välittömiä vaan terveysongelmat tulevat usein vasta vuosien kuluttua. Terveydelle haitalliset prosessit syntyvät tyypillisesti keuhkoissa, joissa radonista muodostuva voimakas radioaktiivinen alfasäteily kykenee vaurioittamaan ihmisen herkimpiä keuhkosolukoita. 

 

Kuva 1. Yli 200 becquereliä kuutiometrissä pitoisuudet kunnittain. (Lähde STUK)

 

Virallinen pitkäaikaismittaus suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla vähintään kahden kuukauden ajan, aikavälillä 1.9 – 31.5. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan asunnon radonmittaus tehdään kahdella mittauspurkilla, jotta saadaan kattava arvio radonaltistuksesta. Pienissä asunnoissa radonmittaus voidaan suorittaa yhdellä mittauspurkilla. Radonmittaus suositellaan tehtävän 5 vuoden välein. 

Mittauspurkit tulisi sijoittaa kahden alimman asuinkerroksen tiloihin, joissa oleskellaan eniten (esim. makuuhuone, olohuone) noin metrin korkeuteen lattiasta. Yksikerroksisissa rakennuksissa mittauspurkit sijoitetaan eri puolille taloa. Radonmittarimme ovat asennusvapaita, jonka voi helposti kiinnittää esim. lamppuun tai portaikkoon.

Radonmittauspaketti sisältää yhden tai useamman mittauspurkin, selkeät ja helpot käyttöohjeet, ilmatiiviit palautuspussit sekä palautustunnuksen, jolla purkit toimitetaan veloituksetta laboratorioon analysoitavaksi.

Mittausmenetelmällä on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntä. Radonmittarit analysoidaan Ruotsissa sijaitsevassa ISO 17025 akkreditoitussa Radonova-tutkimuslaboratoriossa erittäin tarkoin tutkimusmenetelmin, joka takaa luotettavan mittaustuloksen. Toimittamamme Radtrak² -mittauspurkit ovat maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty tapa mitata radonpitoisuus luotettavasti.