Radonmittaus

Radonmittaus varmistaa asunnon tai työpaikan radonturvallisuuden. Radon on etenkin harjualueilla ilmenevä terveyshaittoja aiheuttava radioaktiivinen kaasu, jonka pitoisuutta ilmassa voidaan mitata pikatesteillä, sekä virallisilla 2-12kk mittaisilla testipurkeilla.

Radonmittaus tulee toteuttaa kesäkuukausien ulkopuolella, jotta tuloksesta saadaan luotettava. Myös työpaikoilla tulee tehdä lakisääteinen radonmittaus, jos työpaikka sijaitsee mittausvelvoitekunnassa tai tietyillä postinumeroalueilla. Radonpitoisuuksien mittaamisen tavoitteena on varmistaa työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuus.  

Muistilista radonmittauksesta

  • Mittaus tulee suorittaa 1.9-31.5 välisenä aikana
  • Radonmäärää voi vähentää korjaustoimilla
  • Pitkäaikainen oleskelu korkean radonpitoisuuden parissa altistaa keuhkosyövälle
  • Radon on näkymätön ja hajuton kaasu
  • Radonmittaus on hyvä tehdä joka puolella Suomea (STUK).

 

Radonmittaus hinta ja kustannukset

Radonmittauksen hinta riippuu asunnon tai työpaikan pinta-alasta, eli tarvittavien mittauspurkkien määrästä. Lisäksi hintaan voi vaikuttaa mittauksen kesto sekä valitut mittalaitteet. Pohjolan radontutkimuksen mittalaitteet ovat STUK hyväksyttyjä ja sisältävät toimituskulut.  

Radonmittauksen hinta alle 100 neliön huoneistoille on 48€. Suuremmille huoneistoille hinta on 88€ tai enemmän, mikäli tila on erittäin suuri tai huoneita on paljon.

Pohjolan radontutkimuksen mittalaitteissa hintaan sisältyy toimituskulut, viralliset laboratorioraportit, sekä näytteiden palautuskulut. Mikäli radonarvot ylittävät turvalliset viitearvot (300 Bq/m3), onnistuu myös radonkorjausten ja radontorjunnan toteuttaminen edullisesti Pohjolan radonhallinnan valtakunnallisen verkoston avulla kustannustehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti.

 

Radon mittauksen tulokset

Radonmittauksista Pohjolan radonhallinnan kautta saat aina viralliset laboratoriotulokset. 

Viralliset tulokset oikein toteutetusta radonmittauksesta kertoo luotettavasti ja varmasti asunnon tai työpaikan radonpitoisuuden, eikä näin ollen jätä riskiä asunnon omistajan harteille.

Radon viitearvot:

Asunnon ja muun oleskelutilan radonarvon tulee olla alle 300 becquerelia (Bq/m³) ilmakuutiota kohden (lähde sosiaali ja terveysminisreriö)

Uudiskohteet tulee rakentaa siten, että radonarvo on alle 200 becquerelia (Bq/m³) ilmakuutiota kohden

Pohjolan radonhallinnan virallisten radonmittauksien mukana toimitetaan raportti asunnon tai muun mitatun tilan radonpitoisuudesta, sekä kerrotaan onko radonarvo hyväksyttävällä tasolla.

 

Radonmittaus kotona

Kodin ja asunnon virallinen radonmittaus toteutetaan radonmittauspurkeilla. Purkkeja suositellaan käytettäväksi kahta, tosin pienissä asunnoissa yksikin mittauspurkki riittää.  

Purkkeja ei tule avata, vaan ne asetetaan avoimeen tilaan, noin metrin korkeudelle lattiasta. Mikäli mittaus toteutetaan yhdellä purkilla, tulee se sijoittaa asunnon alimpaan asuinkerrokseen. Useamman purkin kohdalla voi toisen purkin asettaa ylempään kerrokseen. On tärkeä muistaa merkitä tarkasti mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät, jotta mittauksen tulos on mahdollisimman täsmällinen.

Purkkia ei tule asettaa lähelle ulko-ovea, tai raitisilmaventtiiliä, sillä ilmavirta tekee mittaustuloksesta epäluotettavamman. Myös kivi tai betonintasonpäälle ei tule mittauspurkkia asettaa.

Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta, suositeltu mittausaika on kuitenkin hieman pidempi, eli kolme kuukautta.

 

Radonmittaus työpaikoilla

Radonmittaus työpaikoilla on yhtälailla tärkeää (ja lakisääteistä) kuin kotonakin. Työpaikoilla vietetään useimmiten lähes yhtä paljon aikaa kuin kotona, ja näin ollen työpaikan korkeat radonarvot voivat aiheuttaa kohonnutta keuhkosyövän riskiä.

Radonmittaus on lakisääteistä tietyissä kunnissa sekä postinumeroalueilla sijaitsevissa työpaikoissa. (Säteilylaki 859/2018) Ajantasainen lista alueista löytyy säteilyturvakeskuksen verkkosivulta tästä.

Tämän lisäksi mittaus on pakollista kaikilla kokonaan tai osittain maan alla olevilla työpaikoilla, sekä työpaikoilla jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- ja hiekkapohjaisilla alueilla paikkakunnasta riippumatta.

Mittauksen piiriin kuuluu tilat, joissa työskennellään enemmän kuin 20 tuntia vuodessa. 20 tuntia vuodessa vastaa noin kuutta (6) minuuttia päivässä.

 

Radonmittauspurkki

Radonmittaus suoritetaan mittauspurkeilla, joita asetetaan asuntoon tai työpaikalle yksi tai useampia. Purkin sisällä on polykarbonaattikalvo. Radonin lähettämä alfasäteily jättää kalvolle jälkiä, jotka saadaan näkyviin laboratoriokäsittelyllä.

 

Radonmittaus vedestä

Radonmittaus vedestä tunnistaa juoma- ja käyttöveden radonpitoisuuden. Radonpitoisuus on hyvä varmistaa varsinkin porakaivovedestä, mutta sitä voi löytyä myös muista kaivoista. Vesilaitosten jakamassa vedessä radonin pitoisuudet on alle turvallisuusrajojen, mutta kaivoveden kohdalla tilanne vaihtelee kohteittain.

 

Radonmittausaika

Radonmittaus tulee suorittaa kesäkauden ulkopuolella eli 1.9-31.5 välisenä aikana. Radon mittaus kestää virallisten suositusten mukaan vähintään 2kk, suosituksen ollessa 3kk. Luotettavan tuloksen saamiseksi mittausaika on tärkeä merkitä tarkasti mittauspurkkien mukana toimitettavaan dokumenttiin.